Wetenschap is georganiseerde kennis

Systeemdenken

Teams en individuen functioneren als (onderdeel van) een sociaal systeem. De manier waarop mensen denken, bepaalt de wijze waarop zij met elkaar omgaan en samenwerken. Vanuit het systeemdenken wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

  • wanneer zich iets eenmalig voordoet is sprake van een gebeurtenis;
  • een tweevoudig voorkomende gebeurtenis is opmerkelijk;
  • drie keer is een patroon, en zal je leiden naar de structuur van het systeem.

Als het patroon duidelijk wordt, krijg je meer inzicht op factoren die versterkend dan wel belemmerend voor je werken.