Versies

Versies van Identity Compass®

Identity Compass® bestaat uit vier versies die los van elkaar of gezamenlijk gebruikt kunnen worden:

Professional editie: diep zelfinzicht

Deze zeer uitgebreide editie leidt tot een diep zelfinzicht, verrassend, verhelderend en herkenbaar. 51 denkstijlen worden op een zeer nauwkeurige wijze in beeld gebracht en toegelicht. Deze editie helpt om zowel anderen als jezelf beter te begrijpen. Met dit inzicht wordt je bewust van jou kwaliteiten en potentieel wat helpt om je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Zowel voor het management als medewerkers.

Het geeft het management de kans om zijn leiderschapskwaliteiten te optimaliseren. Een eerste vereiste voor leidinggeven is de uniciteit van de manager en anderen (h)erkennen en je gedrag en communicatie hierop aan te passen. Daarom is het nuttig om te begrijpen welke denkmethode de persoon tegenover je gebruikt, en hoe je zelf denkt. Ken je zowel je eigen denkvoorkeur als leidinggevende als de voorkeuren van de medewerkers, dan is leidinggeven of een ideaal team samenstellen eenvoudiger.

Daarnaast geeft de Professional editie inzicht in het vaststellen van problemen binnen een team. In een oogopslag wordt zichtbaar welke denkvoorkeuren binnen het team problematisch tegenover elkaar staan of voor problemen zorgen. Met deze kennis over alle denkstructuren van alle teamleden wordt het wederzijds respect onderling vergroot. Dit inzicht draagt bij aan oplossingsrichtingen om de samenwerking verder te optimaliseren, de onderlinge communicatie te verbeteren, waardoor medewerkerstevredenheid wordt verhoogd.

Het doorvoeren van veranderingen mislukt vaak vanwege onopgemerkte weerstanden en zorgen van betrokken werknemers. De Professional editie helpt zulke veranderingsprocessen te begeleiden en realiseren en geeft ook inzicht in de ontwikkelingskansen en potentie van medewerkers. Hierdoor kan de opleidingsbehoefte concreet worden gedefinieerd.

JobMotivation editie: wat mensen motiveert

Gemotiveerde medewerkers zijn van onschatbare waarde binnen een organisatie: ze zijn bereid om zich extra in te spannen, leveren hoge kwaliteit en hebben doorgaans minder aansturing van hun leiding nodig. Daarnaast zijn het prettige collega’s om mee samen te werken en zijn vriendelijk tegen klanten. Maar ook zal het personeelsverloop onder gemotiveerde medewerkers lager zijn. De JobMotivation editie geeft betrouwbare informatie over de tevredenheid en motivatie in het werk, een analyse over de toekomstverwachtingen van medewerkers, registratie van de huidige uitvoering van de functie en mogelijkheden voor ontwikkeling.

360° Feedback editie: beoordeling

Concreet overzicht van de wijze waarop je jou functie uitvoert vanuit gezichtsveld van mensen uit jouw directe omgeving. Bent je bevorderend of vertragend? Belangrijke factoren hierbij zijn: ondernemendheid, integriteit, motivatie, bereidheid om te presteren en het delen van informatie. Met deze inzichten kan je jouw persoonlijke effectiviteit vergroten door beter aan te sluiten op de behoefte van je omgeving.

Teamoverzichten: voor een optimale samenwerking

Door alle mensen in een team of werkgroep een Professional editie en een JobMotivation editie interview te laten invullen krijgt iedereen naast een individueel profiel tevens een samengesteld teamprofiel. In dit profiel worden alle waarden, aan- en afwezige kwaliteiten en eigenschappen in het team inzichtelijk gemaakt. Een goed instrument om een optimale samenwerking te creëren.