Identity Compass®

Wat is Identity Compass®?

Identity Compass® is een meetinstrument en onderscheidt zich van veel andere methoden doordat het mensen niet in bepaalde categorieën tracht in te passen. Het profiel van Identity Compass® geeft geen oordeel over goed of slecht, het geeft voorkeurstijlen aan.

In plaats van drie tot vier factoren te meten en aan elke factor een bepaald aantal eigenschappen toe te schrijven, meet Identity Compass® deze eigenschappen direct en is daardoor ongekend nauwkeurig. Het helpt om mijn cliënten te ondersteunen om positie en koers te bepalen en de profielen zijn gemakkelijk te interpreteren aangezien men zich steeds op één van de volgende eigenschappen concentreert:

  • Persoonlijke voorkeuren in denken en doen;
  • Persoonlijke waarden voor korte- en lange-termijndoelstellingen;
  • Persoonlijke motivatiefactoren en hoe die tot uiting komen;
  • Manier van informatieopname en –verwerking.

Omdat Identity Compass® de basiselementen van denken en gedrag registreert, kan het (bedrijfs)culturele verschillen meten. De resultaten van de Identity Compass® profielen zijn zonder waardeoordelen en subjectiviteit van een coach of psycholoog.

Om samenwerking te stimuleren kan ook een vergelijking worden gemaakt van alle profielen binnen een team of werkgroep. Waarbij alle uitkomsten duidelijk in beeld worden gebracht: sterktes en ontwikkelingen worden helder en eventuele verbeteringen worden praktisch, met draagvlak, gepresenteerd. Identity Compass® is ook een goed hulpmiddel om functioneren te monitoren, omdat Identity Compass®, net als ontwikkeling, niet statisch is.