Wetenschap is georganiseerde kennis

Welke methoden kan je verwachten?

CvK Coaching en advies gaat niet uit van een standaard techniek of methode, omdat iedere mens en situatie uniek is. Er wordt gekeken naar wat nodig is en bij je past. In de volgende subparagrafen worden de methoden behandeld die naast mijn levenservaring en intuïtie de basis vormen voor mijn werkwijze.