Opbrengsten Identity Compass®

Opbrengsten Identity Compass® 

Identity Compass® levert de volgende voordelen op:


Inzicht en uitzicht:

Naast dat Identity Compass® personen niet in vooraf gedefinieerde types of categorieën probeert te zetten en geen subjectiviteit meeneemt van een coach of psycholoog, meet deze tool de gedrag en denkvoorkeuren direct en daardoor zeer nauwkeurig. Het geeft daardoor veel inzicht en ook uitzicht hoe je het kunt veranderen. Zo is het mogelijk om aan het begin van een ontwikkeltraject verborgen ontwikkelpunten inzichtelijk te maken en hier heel direct de coaching op in te richten.

Kostenbesparing:

Identity Compass® wordt online uitgevoerd en is dan ook vanuit elke plaats in de wereld toegankelijk op ieder moment. Vanuit huis of op de werkplek kan het interview worden ingevuld, waardoor er geen extra kosten, zoals personeels- reis en verblijfskosten gemaakt worden.

Betrouwbaarheid:

Alle medewerkers worden beoordeeld op basis van dezelfde objectieve criteria. Dit geeft meer zekerheid dan het subjectieve oordeel van een persoon.

Hoe werkt Identity Compass®?

Identity Compass® wordt per e-mail als interview toegestuurd. Het invullen van de vragen vergt ongeveer 45 minuten. Het resultaat van het interview bestaat uit antwoorden die zijn gegeven op de verschillende vragen. Door een scherpe analyse van de antwoorden ontstaat een profiel.

In een uitgebreid persoonlijk consult van ongeveer 2 uur wordt het profiel besproken. Na het consult wordt het profiel ingebonden uitgereikt.