Wetenschap is georganiseerde kennis

Time Line

Time Line (of tijdlijn) is een model dat werd ontwikkeld door Tad James en Wyatt Woodsmall. Dit model gaat er vanuit dat tijd de basis vormt voor het coderen en opslaan van herinneringen in ons geheugen. Time Line heeft betrekking op de vraag hoe ervaringen hun weerslag hebben op huidig gedrag. Zowel prettige als onprettige gebeurtenissen uit het verleden zijn opgeslagen in het geheugen. Onprettige gebeurtenissen kunnen echter op zo’n manier opgeslagen zijn dat ze je in het heden nog dwars kunnen zitten. Denk aan een vervelende emotie die vastgekoppeld zit aan een herinnering. Met het gebruik van Time Line is het mogelijk om in korte tijd (de impact van) een groot aantal herinneringen te veranderen en daarmee ons gevoel en gedrag. Gebeurtenissen uit het verleden worden hierbij niet veranderd. Wel wordt het idee of interpretatie van wat er in het verleden is gebeurd aangepast. De winst die je hieruit haalt is dat angsten, overtuigingen of beslissingen uit het verleden niet langer de leidraad hoeven te zijn voor het leven dat je nu leeft.